Begin meteen, met uw eigen CV maken

CV opstellen? Een CV maken is zo gepiept met de cvbrief.nl wizard!

De STAR-methode, een veelvoorkomende tactiek bij een sollicitatiegesprek

interview-861513-mSTAR staat voor Situatie, Taken, Activiteiten en Resultaat. Maar wat heeft dat te maken met jouw sollicitatiegesprek? Uit onderzoek blijkt deze methode vaak gebruikt te worden door interviewers, zodat zij uit een enkele vraag zo veel mogelijk informatie kunnen krijgen. Het is daarom goed eens wat voorbeelden door te lezen, zodat je tijdens je gesprek niet voor verrassingen komt te staan.

 

STAR is eigenlijk een ezelsbruggetje om een aantal punten af te werken terwijl je een vraag beantwoord. Hier onder beschrijven we een aantal vragen die worden gesteld door middel van de STAR-methode, dit keer vanuit het perspectief van de werkgever om te laten zien wat voor vragen een interviewer kan stellen om de juiste antwoorden te krijgen op zijn vragen.

 

Een voorbeeld van de STAR methode voor werkgevers

De interviewer is op zoek naar een nachtwaker in zijn hotel. Omdat er eerder wel eens akkefietjes zijn voorgevallen met gasten die na het uitgaan dronken en agressief tegen de receptionist zijn uitgevallen, zoekt hij iemand die het hoofd koel kan houden en op een kordate manier met dergelijke situaties kan omgaan.

STAR: Situatie

Interviewer:Heeft u bij uw vorige werkgevers wel eens te maken gehad met agressieve bezoekers?”

De interviewer kan dan meteen doorvragen naar waar en wanneer dit moment heeft plaatsgevonden, hoeveel bezoekers er aanwezig waren, en wat de oorzaak van het gedrag van de bezoeker was.

Sollicitant: “Jazeker; ik ben pas beveiliger geweest bij een groot indoor dans evenement. Er waren zo’n 2000 mensen en de man in kwestie had te veel gedronken.”

Uit de antwoorden van deze hulpvragen kan de interviewer veel opmaken uit de schaal waarop de sollicitant heeft gewerkt.

STAR: Taken

Interviewer: “Wat was uw taak op dit dans evenement?”

Hulpvragen in deze situatie zouden kunnen zijn of hij met meerdere mensen heeft samengewerkt, of hij eindverantwoordelijke was in de situatie, en of er nog andere mensen bij betrokken zijn geweest.

Sollicitant: “Ik was beveiliger bij de nooduitgang; deze uitgang was alleen bedoeld voor noodsituaties. Bezoekers op dit soort evenementen willen de nooduitgang juist graag gebruiken om even een frisse neus te halen of te roken, en ik was daar gestationeerd om te zorgen dat niemand dit zou doen. Ik heb bij de briefing complete verantwoordelijkheid gekregen voor die post. Helaas was de dronken bezoeker niet alleen; toen ik hem tegenhield om zonder reden de nooduitgang te verlaten ging zijn vriendengroep zich ermee bemoeien.”

STAR: Activiteiten

Interviewer: “Kunt u vertellen hoe u deze situatie heeft aangepakt?”

De werkgever kan nu vragen stellen die hem zo veel mogelijk antwoorden geven over hoe de sollicitant de ruzie heeft opgelost. Heeft hij het woord alleen tot de ruziemaker gericht, of tot de hele groep? Heeft hij fysiek opgetreden? Heeft hij hulp ingeroepen van zijn collega’s?

Sollicitant: “Ik ben kalm gebleven en heb de ruziemaker die het voortouw nam tot de orde geroepen. Toen hij tegen me aan bleef duwen heb ik hem met beiden handen bij de schouders gepakt en van de deur weggedraaid. Ik heb toen gezegd dat ze nu meteen moesten omkeren omdat ik anders versterking zou oproepen.”

STAR: Resultaat

Interviewer: “En hoe is het afgelopen? Zou je het achteraf anders hebben aangepakt?”

De interviewer zal nu benieuwd zijn of het probleem op die manier is opgelost, of dat het nog verder is geescaleerd. Daarbij is het ook nuttig om te vragen wat de sollicitant achteraf van zijn optreden vind, en of hij zaken bij nader inzien toch anders had willen aanpakken. De laatste “R” in STAR kan namelijk ook staan voor Reflectie.

Sollicitant: “Daar is het bij gebleven. Het probleem was opgelost dus ik heb het daarbij gelaten. Ik zie niet waarom ik het anders had kunnen doen.”

 

Wat kan de werkgever uit dit gesprek opmaken?

Uit dit specifieke voorbeeld heeft de interviewer kunnen concluderen dat de sollicitant ervaring heeft met het beveiligen van grote evenementen. Aangezien de vacature die hij moet vervullen als nachtwaker bij een hotel gepaard zal gaan met minder bezoekers waar voor de reputatie van het hotel wat minder autoritair mee moet worden omgesprongen, kan hij de sollicitant vragen of hij ook een voorbeeld heeft van andere jobs waar hij heeft beveiligd, zoals bij bedrijfspanden of winkels.

Hij heeft ook kunnen concluderen dat de sollicitant goed is in het alleen afhandelen van situaties met meerdere bezoekers, en dat hij niet snel geintimideerd is. Daarbij heeft hij in het voorbeeld aangetoond dat hij geen gebruik heeft gemaakt van een onnodig fysieke aanpak.

De interviewer heeft echter ook kunnen vaststellen dat de sollicitant geen moeite heeft genomen om achteraf bij zichzelf ten rade te gaan of hij de situatie niet beter heeft kunnen aanpakken. De interviewer heeft wel wat kunnen verzinnen: Zo had de beveiliger kunnen vragen wat de vriendengroep buiten had willen doen. Op basis van hun antwoord had hij ze naar bijvoorbeeld het toilet of de rokersruimte kunnen verwijzen, waardoor er minder ruimte zou zijn geweest voor agressie.

 

Snel uw eigen cv maken? Gebruik onze cv wizard met voorbeeld weergave!
Of lees het volgende artikel: Maak een doeltreffend CV

Facebook Twitter